Algemene Voorwaarden

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement.

 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijving is voldaan.
 • Het dragen van een valhelm is verplicht.
 • De Devil’s Ride is een gravelride. Veel paden zijn oververhard.  Het parcours is niet zo technisch en heuvelachtig als een MTB-parcours, het betreft relatief goed begaanbare paden en wegen.
 • Annuleren is mogelijk tot 1 maand voor de Devil’s Ride, minus inhouding van administratieve kosten (€5,00 per gravelride)
 • Het startbewijs kan worden overdragen tot een week voor de wedstrijd. De deelnemer dient zelf een andere kandidaat aan te dragen en de volgende gegevens door te geven: Naam, woonplaats, geslacht, geboortedatum, e-mail adres, afstand. De kosten van het overdragen bedragen €2,50. Zodra het geld is overgemaakt, zal de wijziging worden doorgevoerd.
 • Deelname aan de ride en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden zonder de organisatie te verwittigen.
 • Minimum leeftijd: De minimum leeftijd is 12 jaar, uiteraard krijgen deelnemers van jonger dan 18 jaar geen biertje bij de finish. Dit zal een frisje worden.
 • Oversteken: Tijdens de ride worden een aantal wegen worden overgestoken. De deelnemers rijden op eigen risico, dus zullen zelf bij de oversteken ook goed op moeten letten en de geldende verkeersregels in acht moeten nemen.
 • S(up)port for Nature: Devil’s Trail past het natuurzorgsysteem ’S(up)port for nature’ toe om ervoor te zorgen dat het evenement veilig is, zo min mogelijk schade aan de bodem en de natuur teweegbrengt en zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor bezoekers en omwonenden. Meer informatie vind u op s(up)portfornature.
 • Tijdwaarneming: er is geen elektronische tijdwaarneming aanwezig. Wel worden er twee  Strava segmenten aangemaakt voor de liefhebbers.
 • Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaren deelnemers dat zij in goede gezondheid verkeren voor het volbrengen van de Devil’s Ride en dat zij beschikken over deugdelijke fiets.
 • U bent in goede conditie en gezondheid. Bij twijfel overlegt u met uw huisarts en stuurt u een kopie van uw doctorsverklaring naar de organisatie (info@devilsride.nl).
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een recreatieve gravelride.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • Er wordt enkele weken voor het evenement een deelnemerslijst gepubliceerd op de Devil’s Trail website waarin de deelnemer’s naamen woonplaats worden vermeldt.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan de Devil’s rides in de twee volgende jaren.
 • Foto’s en filmpjes van deelnemers worden op internet openbaar gepubliceerd. Als u niet op foto’s of video wilt staan, kunnen we dat niet garanderen. Wij adviseren u dan om niet mee te doen aan Stichting Ox evenementen. Foto’s van de afgelopen twee edities staan online, foto’s van oudere edities zijn niet meer zichtbaar.
 • De Devil’s Trail geeft geen informatie door aan derden.
 • Deelnemers worden middels digitale nieuwsbrieven en de website geïnformeerd over het evenement en hebben de plicht deze informatie tot zich te nemen. Er worden maximaal 5 nieuwsbrieven per editie ge-emaild.